BAZA KWATERUNKÓW/ BAZA TRANSPORTU OGÓLNOPOLSKA

A list where refugees can get help or transport in Poland from volunteers!! It has telephone numbers and if you can bring children or not and other information!

Ukraine
Russia
politics
war
charity
  1. Home
  2. Google Sheet
  3. BAZA KWATERUNKÓW/ BAZA TRANSPORTU OGÓLNOPOLSKA

BAZA KWATERUNKÓW/ BAZA TRANSPORTU OGÓLNOPOLSKA

A list where refugees can get help or transport in Poland from volunteers!! It has telephone numbers and if you can bring children or not and other information!

Ukraine, Russia, politics, war, charity

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

ДОПОМОГА БІЖЕНЦАМ З УКРАЇНИ

HELP FOR REFUGEES FROM UKRAINE

Baza ta powstała w ramach oddolnej inicjatywy i ma na celu pomoc Uchodźcom z objętej wojną Ukrainy. Zachęcamy każdą osobę, która ma możliwość pomocy o umieszczenie swoich danych w odpowiednim arkuszu. Dziękujemy za Twoje wsparcie! Ця база даних була створена в рамках ініціативи низового населення щодо допомоги біженцям із зруйнованої війною України. Ми закликаємо кожну людину, яка має можливість допомогти, внести свої дані у відповідну таблицю. Спасибі вам за вашу підтримку!

This database was established as part of a grassroots initiative and aims to help refugees from war-torn Ukraine. We encourage every person who has the opportunity to help to put their data in the appropriate sheet. Thank you for your support!

bezpłatne noclegi / безкоштовні ночі / free accommodation https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dBkhfZOVctkGOTLJfEgzspvG2P0V3JRFcaUibkarUZU/edit?usp=sharing

Przypominamy o rejestracji jako Uchodźca! Umożliwia ona pozyskanie wsparcia instytucji państwowych!

Нагадуємо вам зареєструватися як біженець! Це дозволяє отримати підтримку від державних установ!

We remind you to register as a Refugee! It allows you to obtain support from state institutions!

Aktualna informacja dot. legalizacji pobytu

Актуальна інформація щодо легалізації перебування у Польші

Updated information about legalization of stay in Poland

https://www.facebook.com/groups/451762843360404/permalink/453043946565627/

transport / транспорт https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V3nkOTGzWl8-hGQbaPOhQnCXJNJtGZsGR09FqlITkcw/edit?usp=sharing

zwierzęta / Тварини / animals https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OIsB8sxPBw9ybX9LaumXHCrDFinqCx9CyZ7nj1bL3Ys/edit?usp=sharing

rzeczy / речі / stuff https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ok1pjWWg0QfWB8TOVlfPAbdCqrSzrwa43CqJxgtvUpI/edit?usp=sharing

praca / працювати / work https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C-Iw3DswODtI5vnYf5N9a5U58Weg0Ydn2iqcKdc8Nuo/edit?usp=sharing

pomoc profesjonalna (medyczna, psychologiczna, prawna) / https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EXTbBY6DI58arD3u1UQ_Fy8joZUR6TJSqEqYJBTABw8/edit?usp=sharing

професійна допомога (медична, психологічна, юридична) /

professional help (medical, psychological, legal)

Ze względu na to, że powyższe arkusze są szeroko dostępne i możliwe do edycji dla każdego przypominamy, że każda osoba podająca swoje dane robi to na własną odpowiedzialność. Nikt z pomysłodawców i osób udostępniających linki do bazy nie bierze odpowiedzialności za ewentualne nadużycia ze strony osób trzecich. У зв’язку з тим, що наведені вище аркуші є загальнодоступними та доступними для редагування всіма, ми нагадуємо, що кожна особа, що нада�� свої дані, робить це на власний ризик. Жоден із авторів та осіб, які надають посилання на базу даних, не несе відповідальності за будь-які зловживання з боку третіх сторін.

Due to the fact that the above sheets are widely available and editable by everyone, we remind you that each person providing their data does it at their own risk. None of the originators and people providing links to the database is responsible for any abuse by third parties.

Jeśli chcesz pomóc w pracy nad bazą, masz jakiekolwiek sugestię lub pomysły na jej ulepszenie - odezwij się do nas! Якщо ви хочете допомогти з роботою над базою, у вас є пропозиції чи ідеї щодо її покращення - звертайтеся!

If you want to help with the work on the base, have any suggestions or ideas for improving it - contact us!

Martyna [email protected] https://www.facebook.com/smartinxi/

Ewa https://www.facebook.com/bagnolia

Aleksandra https://www.facebook.com/youspinmerightroundbabyrightround

6

BAZA KWATERUNKÓW/ BAZA TRANSPORTU OGÓLNOPOLSKA
Info
Tags Ukraine, Russia, Politics, War, Charity
Type Google Sheet
Published 24/02/2024, 09:18:41

Resources

Labs supporting Ukrainian Scientists
Assembly - What is happening in Ukraine.pptx
Free Cyber & Humanitarian Services for Ukraine